Home A SHOUT RINGS OUT, A JOYFUL VOICE / DAAR JUICHT EEN TOON
A SHOUT RINGS OUT, A JOYFUL VOICE / DAAR JUICHT EEN TOON-ppt
A SHOUT RINGS OUT, A JOYFUL VOICE / DAAR JUICHT EEN TOON

First Line:

A shout rings out, a joyful voice: “Jerusalem, arise, rejoice!” / Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem;

Songbook: Gray Psalter Hymnal

Page Number: 392

Song Key: B flat

Language: English

Authors: Edward Gerdes, attr. Henri A.C. Malan

Tune Name: DAAR JUICHT EEN TOON

Themes: Easter

PowerPoint Slides (.ppt)

$4.99

Includes Wide Format!

PrePay price: $4.84 or less!

1 A shout rings out, a joyful voice:
""Jerusalem, arise, rejoice!""
A glorious morning breaks the night;
the Son of God is risen with might.

2 No grave could conquer David's Son;
he conquered death and victory won,
rose from the grave in heavenly power,
for he is God, our strength and tower.

3 Now death no longer holds a sting;
Christ fully paid for all our sin.
Believers who his glory tell
need never fear the grave or hell.

4 Since Christ the Lord is risen with might,
new life begins in glorious light:
a life that triumphs over death,
eternal life with Christ, our Head.

1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
een heerlijk morgen licht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2 Geen graf hield Davids Zoon om kneld,
hij overwon, die sterke held,
hij steeg uit't graf door eigen kracht,
want hij is God, bekleed met macht!

3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

4 Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
eel leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid!